top of page

ABOUTME

FB_IMG_1606119910481.jpg

ความสำเร็จของลูกค้า

ลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสู่เป้าหมายของอะโทมี่ แต่พวกเขาคือเป้าหมายสูงสุดของเรา “ปรัชญาวัวนมกับปรัชญาการเลี้ยงลูก” ยังใช้ได้ดีเสมอในการอธิบายถึงกรอบความคิดของอะโทมี่ที่มุ่งเน้นลูกค้าของเรา ในการเลี้ยงวัวนั้น ผู้เลี้ยงไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของวัว แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้น้ำนมวัว ในขณะที่ถ้าเป็นการเลี้ยงลูก เราย่อมต้องการให้ลูกน้อยมีสุขภาพดีและมีความสุขโดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทน ในทำนองเดียวกัน เราหวังว่าจะทำได้ดียิ่งกว่าการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเท่านั้น แต่ต้องการจะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จด้วยตนเอง เราต้องการให้พวกเขาบรรลุความสำเร็จในฐานะผู้บริโภคและ/หรือในฐานะเจ้าของธุรกิจผ่านทางอะโทมี่

อะโทมี่มุ่งเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าระดับโลก หรือเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ อะโทมี่จึงคิดค้นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยการช่วยให้มีการเชื่อมต่อกันโดยตรงอย่างมีประสิทธิผลระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับลูกค้าทั่วโลก กลยุทธ์การเสาะหาสินค้าทั่วโลกและจัดจำหน่ายทั่วโลก (Global Sourcing Global Sales - GSGS) ของเราจะช่วยให้เราสามารถค้นพบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน “คุณภาพชั้นเยี่ยมในราคาย่อมเยา” และสามารถเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกได้

อะโทมี่มีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นธุรกิจระดับแนวหน้า นั่นคือเหนือกว่าผู้ที่เหนือกว่า “ความดีและความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุด” นั่นคือหลักปรัชญาที่อธิบายถึงค่านิยมขององค์กรของเรา เราต้องการให้พนักงานของเราซื่อสัตย์และมีความภักดีต่อสมาชิกของเราในฐานะผู้จัดหาสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม และเราจะยังคงพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะเพิ่มคุณค่าให้สินค้าโดยคำนึงถึงการมีความรับผิดชอบสูงและมีจิตสำนึกที่ดี

Certifications

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

Qualifications

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

bottom of page